Home  >  Nieuws   >  D66 & SP: geen kind hoort noodgedwongen thuis te zitten

D66 & SP: geen kind hoort noodgedwongen thuis te zitten

30 mrt 2016

D66 en SP willen dat het aantal thuiszitters in Amsterdam drastisch omlaag wordt gebracht. Een voorstel van D66 en SP voor begeleiding op maat, voor zowel het kind dat noodgedwongen thuis zit als de ouders, is vandaag unaniem in de gemeenteraad aangenomen. D66-fractievoorzitter en woordvoerder onderwijs Jan Paternotte: “Het zoeken van een oplossing voor thuiszitters duurt nu veel te lang. Ouders van deze kinderen worden van het kastje naar de muur gestuurd. Zij komen in een wereld terecht vol onduidelijke regels. Het enige wat telt is dat hun kind op een school komt waar ze de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben. Iedere dag dat een kind geen onderwijs krijgt is er één te veel.”

Begeleiding op maat voor kind en ouders

Scholen hebben sinds augustus 2014 een zorgplicht en moeten ook kinderen met leerproblemen als zware ADHD of autisme een plek geven. Deze kinderen hebben extra begeleiding nodig die sommige scholen niet kunnen geven. Volgens de wet passend onderwijs zou dat wel moeten, maar wet en praktijk liggen nog ver uit elkaar. Het voorstel van D66 en de SP moet zorgen dat kinderen überhaupt niet thuis komen te zitten en dat er meer persoonlijke coaching wordt gegeven aan deze leerlingen. SP-raadslid en woordvoerder onderwijs Erik Flentge: “Thuiszitten zou onmogelijk gemaakt moeten worden. Anders blijft ‘passend onderwijs’ een holle frase. Elke leerling zal ergens naar school moeten kunnen, tenzij dat medisch echt niet gaat. Het toewijzen van budgetten moet daarom eenvoudiger en flexibeler. Bepalend moet zijn wat het kind nodig heeft aan zorg en begeleiding. Dan worden de budgetten vrijgemaakt.”

Beter zicht op thuiszitters

Ook komt er beter zicht op de kinderen die momenteel al thuis zitten. Flentge: “Nu raken kinderen ‘kwijt’ in systemen van de gemeente en alle Amsterdamse scholen. Dat is vreemd en onnodig. Daarom pleiten we voor een ‘thuiszittersmonitor’. Dan weten scholen, gemeente en zorginstellingen wie er thuiszitten, hoe lang en waarom dat is. Op die manier kan er gewerkt worden aan een oplossing die past bij het kind.”

Tussen wal en schip vallen voorkomen

D66 en SP hebben daarnaast voorgesteld één persoon of organisatie verantwoordelijk te maken voor de begeleiding van kinderen naar een passende school. Die trajecten duren nu nog te lang, waarbij ouders niet voldoende worden meegenomen. Paternotte: “Sommige kinderen hebben voor hun 8e levensjaar al op zes verschillende scholen gezeten. Elke keer begint het traject om de juiste hulp en begeleiding te regelen weer opnieuw. Een heel gedoe, terwijl je kind gewoon naar school wil, en moet kunnen. We willen dat één deskundige de ouders en het kind begeleiden bij al die overgangen en doorverwijzingen.”

 

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage