Home  >  Jan in de media   >  Van Stopera naar Binnenhof

Van Stopera naar Binnenhof

23 feb 2017 Van stopera naar binnenhof

In de raadszaal vliegen D66-kroonprins Jan Paternotte en VVD-pitbull Dilan Ye?ilgöz elkaar regelmatig in de haren. Beide raadsleden staan op een verkiesbare plaats voor de Tweede Kamerverkiezingen en kruisen nog één keer de degens voor ze naar Den Haag vertrekken. Lees hieronder het hele interview wat op 23 februari 2017 in de Telegraaf stond.

 

Samen zitten de partijen van Ye?ilgöz en Paternotte in de Amsterdamse coalitie, waar ze in de raadszaal nog samenwerken om bijvoorbeeld het erfpachtsysteem rigoureus te veranderen. Dat leidt tot veel kritiek vanuit de samenleving.

 

Moet het plan terug naar

de tekentafel?

„Erfpacht is een soort monster van Frankenstein”, zegt Paternotte. „Het systeem is een extra belasting, maar heel risicovol en complex. Het voorstel heeft inderdaad voor ontzettend veel onrust gezorgd, dus er moet zeker goed naar gekeken worden. Wij willen opheldering over de hoge grondwaardes (berekening van de grondprijs, red.). Het is duidelijk dat het anders moet.”

?

Waarom komt dat nu pas boven water?

„Als we dit voorstel niet op tafel hadden gelegd, waren de meeste Amsterdammers er pas jaren later achtergekomen dat ze ook in het huidige systeem veel meer moesten gaan betalen. Het linkse erfpachtsysteem zoals het er nu ligt, is niet transparant en oneerlijk. Dat moet in elk geval veranderen”, zegt VVD’er Ye?ilgöz.

?

Maar u wordt beticht van diefstal in enkele van de ruim vijfduizend inspraakreacties.

Ye?ilgöz: „Ik snap de emoties en het college moet met een goed verhaal komen. We hebben ook e-mails gehad van mensen die het een vooruitgang vinden. Er moet zeker goed naar gekeken worden.”

?

Dan naar twee recente successen. De VVD heeft een straatintimidatieverbod en D66 een lerarenbrigade ingevoerd. Wat gaan jullie in Den Haag direct aanpakken?

Paternotte: „Integratie. Nieuwkomers moeten veel sneller integreren, want driekwart van hen zit in de bijstand. Het integratiebeleid is een soort uitkeringsmachine geworden. Ze mogen niet werken en vaak geen taalles volgen, terwijl we allemaal zeggen dat ’integratie meedoen is’. En met zoveel nieuwkomers in de bijstand: wat voor voorbeeld is dat voor hun kinderen?”

?

En u, mevrouw Ye?ilgöz, wat gaat u als eerste doen?

„Het is belangrijk dat er na 15 maart in Den Haag weer een stabiel kabinet komt en dat er niet wordt geëxperimenteerd met de toekomst: het gaat goed met de economie en dat moet worden doorgezet, zodat steeds meer mensen kunnen profiteren. Daarnaast is voor mij een heel belangrijk thema: respecteer de vrijheid van een ander. Ik wil me bezighouden met de opdracht: wat betekent dat, hoe waarborgen we dat en hoe verdedigen we dat.”

?

Moet het straatverbod, dat u in Amsterdam ingevoerd kreeg, niet landelijk worden uitgerold?

Ye?ilgöz: „Nee, we zijn het nu lokaal aan het oppakken. Landelijke wetgeving gaat vertragen. Sommige dingen moet je lokaal houden. Ik vind dat je af en toe flink duidelijk moet maken: achter wie staan wij? Dat kan door echt te handhaven. Ik vond het van D66 een gemiste kans om niet in te stemmen met de strafbaarstelling van straatintimidatie. Soms moet je kunnen beboeten om een grens aan te geven.”

Paternotte reageert als door een adder gebeten. „Ik denk dat mensen zich afvragen: neemt de VVD ons nu weer in de maling? Veel deskundigen vragen zich af hoe je dit handhaaft. Er lopen nog 12.000 veroordeelden in Nederland vrij rond, er zijn vijfhonderd agenten in Amsterdam te weinig. Richt je daarop.”

Ye?ilgöz: „D66 is naïef en wantrouwend als het gaat over veiligheid. Ik vind dat we flink duidelijk moeten maken waar de grenzen liggen en dat kan met een straatintimidatieverbod. We moeten achter de mensen staan die onze hulp nodig hebben.

Dat is het verschil tussen D66 en VVD: naïviteit en wantrouwen tegenover realisme en de burger beschermen.”

Paternotte: „U bedoelt: D66 wil meer agenten en de VVD meer regels?”

Terug naar lokaal beleid, waar jullie verantwoordelijk voor zijn. In Amsterdam hebben we nog steeds de bed-bad-broodopvang. Er zitten zo’n 150 illegalen in. Komt er nog een oplossing, of gaan jullie dat landelijk regelen?

Ye?ilgöz: „Het een taak van Den Haag. Wij zijn kritisch op de aanpak in Amsterdam. Als je lokale voorzieningen treft, geef je mensen valse hoop. We zijn nu een paar jaar verder en die mensen zitten er nog steeds. Zonder perspectief.”

Paternotte: „Het is uiteindelijk zaak dat ze een toekomst hebben en dan niet in een bed-bad-broodopvang. Mensen moeten terug gaan naar het land van herkomst, uitgezet worden of een verblijfsvergunning krijgen.”

?

Pardon, een verblijfsvergunning? Die mensen zijn uitgeprocedeerd.

Paternotte: „Er zijn best veel mensen van wie - na de procedures - blijkt dat ze bijvoorbeeld homoseksueel zijn en niet terug kunnen naar Oeganda, omdat ze daar geëxecuteerd worden. Je moet deze mensen óf uitzetten en als dat niet kan, moet je ze hier opvangen. Wilt u ze op straat zetten?”

Ye?ilgöz: „Ik wil geen lokale voorzieningen, die zijn er landelijk. Weet u dat er tussen de vijf- à tienduizend illegalen in Amsterdam zijn? Met bed-bad-broodvoorzieningen houdt u dat in stand. Die mensen gaan geen rechten krijgen van u. Dat vind ik best asociaal.”

Paternotte: „Ik denk dat dat naïef is. U zegt: als we de voorzieningen gaan sluiten, gaan ze misschien terug naar eigen land. Niemand gaat dat doen.”

?

Vertrekt de ongekroonde D66-kroonprins nog op tijd uit ’de republiek Amsterdam’ naar Den Haag, als Wilders aan de macht komt?

Paternotte: „Als Wilders aan de macht komt, dan ben ik zo weer terug”, zegt de D66-voorman. „Zijn voorstellen zijn zó on-Amsterdams. Hij kan op z’n kop gaan staan, maar we gaan er niet aan meewerken. We gaan van Amsterdam geen extreem-rechtse staat maken.”

Ye?ilgöz: „Ik vind het doodeng wat die man voorstelt, hij is op sommige punten tevens knetterlinks. Wat ik ook verontrustend vind, is de groei van een andere polariserende club: Denk. De PVV en Denk zijn on-Hollands en gaan tegen onze rechtsstaat in.”

?

Lekker makkelijk om dat over aanstaande collega’s via de media te roepen, nietwaar?

Paternotte: „Ik ken Wilders vrij goed, want ik ben tijdens een vorige campagne met een caravan achter hem aangereden. Ik verheug mij erop hem dat direct te kunnen zeggen.”

Ye?ilgöz: „Ik gun de heer Wilders geen belangrijke plaats in de democratie en vind die lui van Denk net zo gevaarlijk. Dat zal ik ook rustig in Den Haag tegen ze zeggen.”

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage