Home  >  Jan in de media   >  Onderwijspartij D66 gaat weer terug naar school

Onderwijspartij D66 gaat weer terug naar school

21 jan 2020

Nu D66 in de regering zit, stelt het veel mensen teleur als zelfbenoemde onderwijspartij. D66’ers trekken langs scholen om te zien wat er goed gaat en beter kan.

Dewi (11) kroelt met haar handen om de paar minuten door het krullende haar van Salvador (14). De jongen met een meervoudige handicap zit in een rolstoel en kan niet praten. Dewi helpt als Salvador gevraagd wordt de rode knop op zijn rolstoel in te drukken. Een stem zegt: “Ik ben Salvador en ben een zwevende kiezer”.

D66-voorman Rob Jetten barst in lachen uit. Dewi kijkt geamuseerd toe. Jetten is op bezoek in Alkmaar waar de Klas op Wielen zorg en onderwijs combineert voor kinderen met meerdere handicaps, zoals Salvador. Tijdens het bezoek wordt Jetten maandag bijgestaan door Kamerleden Jan Paternotte en Paul van Meenen (beiden belast met onderwijs).

‘Een op geld gedreven systeem’

Op initiatief van Van Meenen maakt D66 een scholenreis. Het Kamerlid verzamelt ervaringen uit het werkveld. Die moeten uiteindelijk een bijdrage leveren aan de onderwijsvisie die D66 dit voorjaar presenteert. Kernwoorden: leren is een recht. Waarmee Van Meenen vooral pleit voor gelijke kansen voor alle kinderen.

Dat gaat nog niet goed genoeg in Nederland, vindt hij. Hij wijst op de doorgeschoten toetscultuur en op het concept van het passend onderwijs. Sinds 2014 kunnen kinderen met het zogenoemde rugzakje ook naar een reguliere school. Maar veel leerlingen krijgen niet de juiste begeleiding, zo luidt de kritiek. “Van meet af aan is het een op geld gedreven systeem geweest”, zegt Van Meenen. “Kinderen komen in de knel.”

De Klas op Wielen is formeel een kinderdagcentrum, maar voor Van Meenen een goed voorbeeld van hoe onderwijs en zorg succesvol gecombineerd worden. De klas zit namelijk in hetzelfde gebouw als een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en basisschool Het Kompas.

De samenwerking gaat verder. De leerlingen uit de Klas op Wielen zijn onderdeel van de reguliere basisschool. Zo zit Salvador samen met Dewi in groep acht van Het Kompas, hoewel hij beperkt aanwezig is vanwege de zorg die hij nodig heeft.

Teleurgesteld in de onderwijspartij

Dewi voelt inmiddels feilloos aan wat Salvador of klasgenoot India, ook meervoudig gehandicapt, willen vertellen. Die vanzelfsprekende interactie tussen de kinderen ontroert Van Meenen, zegt hij later tegenover ouders, verzorgers, en de directeur van de basisschool. Het is zijn tweede bezoek. Hij wilde het zijn partijgenoten laten zien.

“Wij willen nu graag van jullie horen: Wat kan er beter?”, zegt Van Meenen tegen de aanwezigen. De voornaamste klacht: alle regeltjes. India bijvoorbeeld functioneert op een vrij hoog niveau en zou het liefst alle lessen van groep acht willen bijwonen, om vervolgens eventueel door te stromen naar een middelbare school. Dat kan alleen als ze zich als reguliere leerling inschrijft. Dat betekent automatisch dat ze niet meer verbonden is aan de zorginstelling waardoor ze geen aanspraak meer maakt op gesubsidieerde begeleiding. Dat is voor India geen optie.

Het is niet de eerste keer dat D66 een scholenreis organiseert. In 2013 gebeurde dat al eens. De insteek was hetzelfde: luisteren naar de ervaringen van mensen uit de praktijk. Maar de positie was anders: destijds zat D66 in de oppositie.

Nu zit D66 in de regering, en stelt het veel mensen uit het werkveld teleur als zelfbenoemde onderwijspartij. Extra investeringen die uitblijven zijn de belangrijkste klacht, hoewel Van Meenen benadrukt dat de 1,9 miljard euro die aan het begin van de regeerperiode is vrijgemaakt voor onderwijs er niet was gekomen zonder D66. Het is niet genoeg, zegt het werkveld.

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage