Home  >  Jan in de media   >  Geen plek voor bedreigingen in Amsterdam, zeker niet op onze scholen

Geen plek voor bedreigingen in Amsterdam, zeker niet op onze scholen

17 aug 2016 Geen plek voor bedreigingen in amsterdam  zeker niet op onze scholen

De gemeente moet zich inzetten om te voorkomen dat Turks-Nederlandse scholieren meegesleurd worden in de conflicten. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. 'Er zijn veel bedreigingen, met die spanningen krijgen ook de mensen die voor de klas staan en de leerlingen te maken. Ik hoop dat we als gemeente leraren kunnen stimuleren het gesprek aan te gaan in de klas. Over de coup, over Erdogan, over Gülen. Bespreek de wereldpolitiek, de spanningen, de verschillende meningen. Dat is zeker lastig, maar met elkaar hierover praten helpt om te voorkomen dat je straks op het schoolplein de Gülen versus de Erdogan hoek hebt.”

Voorkom de Gülen versus Erdogan hoek op het schoolplein
Paternotte stelt voor dat de gemeente voor het nieuwe schooljaar contact opneemt met Amsterdamse scholen: “Vraag waar behoefte aan is, waar ze tegenaan lopen, wat leraren lastig vinden. Geef gelijk aan dat de leraren- en scholenbeurzen ook ingezet kunnen worden om als docent te leren hoe je conflicten en wereldpolitieke problemen bespreekbaar maakt in de klas. Spanningen kanaliseren en de gemeenschappelijke deler bovenwater krijgen is lastig. Ik kan me goed voorstellen dat leraren extra kennis willen vergaren over hoe je dat het beste doet.”

Leer verschillen en conflicten te bespreken
De leraren -en scholenbeurzen zijn een van de grootste extra investeringen in het Amsterdamse onderwijs sinds de afgelopen jaren. Leraren kunnen met deze beurs zelf kiezen waar ze zich in willen ontwikkelen. Vorig jaar was dit een groot succes. Maar liefst 1200 Amsterdamse leraren gingen aan de slag met de lerarenbeurs. Paternotte. “1200 is een mooi aantal, maar nog veel meer leraren kunnen hier gebruik van maken. Veel kozen ervoor om hun didactische vaardigheden te versterken, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, maar de beurs kan ook heel goed gebruikt worden om om te gaan met politieke spanningen in de wereld. Die dringen helaas onontkoombaar door in het klaslokaal. Het zou goed zijn als de gemeente contact opneemt met scholen, vraagt waar behoefte aan is en scholen erop attendeert dat de beurzen ook hiervoor ingezet kunnen worden.”

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage