Home  >  Jan in de media   >  Beleggers: Kamp wel erg close met Akzo

Beleggers: Kamp wel erg close met Akzo

23 jun 2017

Minister Kamp hield nauw contact met AkzoNobel toen dat onder vuur lag van PPG. Te nauw, vinden beleggers.

'Het zijn roerige tijden voor jullie. Sterkte met alles en als wij iets kunnen betekenen dan horen wij het graag', zo schrijft het ministerie van economische zaken op 12 april aan AkzoNobel. Het medeleven betreft het bericht dat een grote Amerikaanse aandeelhouder in AkzoNobel het aftreden eist van president-commissaris Antony Burgmans.

Het is een van de e-mails die tussen Economische Zaken en AkzoNobel zijn gewisseld in de periode dat het verfbedrijf onder vuur lag van de Amerikaanse bieder PPG. De e-mails werden openbaar nadat een onbekende partij hierom had verzocht via een zogenoemde Wob-procedure.

De mailwisseling duidt op vriendschappelijke banden tussen het ministerie en AkzoNobel en vooral op de grote wens om AkzoNobel uit handen van PPG te houden. De ambtenaren van Economische Zaken geven AkzoNobel zelfs vooraf inzage in documenten. 'Hierbij stuur ik je ter vertrouwelijke info de concept antwoorden op de Kamervragen over AN (AkzoNobel, redactie)', schrijft het ministerie van economische zaken aan AkzoNobel op 13 april.

Het gevecht om AkzoNobel is inmiddels historie. Op 9 maart werd bekend dat het Amerikaanse PPG het Nederlandse AkzoNobel wilde kopen. Na resolute afwijzing van AkzoNobel verhoogde PPG zijn indicatieve bod nog enkele malen, maar steeds bleef de deur dicht. Nadat enkele grote Amerikaanse beleggers bij de rechter bot vingen om AkzoNobel tot andere gedachten te dwingen, trok PPG zich eind mei terug.

Hoewel minister Kamp zich in het openbaar duidelijk tegen de overname keerde, is het intensieve contact vanuit Economische Zaken een schop tegen het zere been van de toch al teleurgestelde aandeelhouders. 'Franse toestanden', zegt Rients Abma, directeur van belangenorganisatie Eumedion voor grote beleggers. 'Uit de mailwisseling blijkt dat Economische Zaken partij kiest voor AkzoNobel. Een bewindspersoon mag zijn persoonlijke opvattingen hebben, maar als overheid moet je je ten opzichte van een private partij neutraal opstellen.'

Zuivere rollen

Jan Paternotte, lid van de Tweede Kamer voor D66, noemt het contact tussen Economische Zaken en AkzoNobel 'opvallend'. Enig contact vindt hij prima, maar het gaat hem te ver als er vertrouwelijke informatie wordt gedeeld. 'De rollen moeten zuiver blijven. De Nederlandse overheid moet niet net als het Franse Élysée de indruk wekken dat het kan bepalen welke bedrijven wel of niet welkom zijn.'

Kamp zette zijn afkeer tegen vijandige bieders op 20 mei kracht bij met een voorstel voor wetgeving waarmee Nederlandse bedrijven zich beter tegen vijandige bieders kunnen beschermen. De kern is dat bedrijven na een vijandig bod een jaar de tijd krijgen om de gemoederen tot bedaren te brengen. Al die tijd is het voor betrokkenen onmogelijk om de bedrijfstop via de aandeelhoudersvergadering of de rechter tot andere gedachten te dwingen.

Het voorstel wordt naar verwachting volgende week woensdag in de Tweede Kamer behandeld. Hoewel de meeste fracties nog op een standpunt broeden, lijkt er steun te zijn voor Kamp.

Maatschappelijke impact

SP-Kamerlid Maarten Hijink vindt zelfs dat Kamp verder moet gaan dan hij nu van plan is. 'Kamps voorstel is een goede maar voorzichtige stap om de macht van aandeelhouders in te perken', stelt Hijink. Hij vraagt zich af of bescherming niet moet worden uitgebreid naar alle overnames die een maatschappelijke impact hebben. Eveneens ziet hij graag dat de overheid direct ingrijpt bij overnames die maatschappelijke belangen schaden.

Paternotte noemt het goed dat er snel een voorstel tot betere bescherming is gekomen. 'Amerikaanse bedrijven staan er onder meer vanwege de hoge dollar goed voor en Nederlandse bedrijven zijn vanwege onze open economie relatief onbeschermd.' Het Kamerlid wil wel voorkomen dat bedrijven een jaar achterover gaan zitten. 'Ze moeten die tijd gebruiken om met aandeelhouders te overleggen en alternatieven te zoeken. Meer bescherming is logisch, maar het moet niet doorschieten.'

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage