Snelle integratie

Home  >  Issues  >  Snelle integratie

De afgelopen jaren heb ik honderden vluchtelingen en asielzoekers gesproken. In asielzoekerscentra, soms logerend bij mensen thuis of bij gespreksgroepen waarbij ze elkaar helpen een weg te vinden in Nederland. Ik vind het passen bij Nederland dat we mensen die hun leven niet zeker zijn vanwege hun mening of hun achtergrond, hier welkom heten. Maar wat ik ook vind horen bij Nederland is dat je meedoet. Naar school of aan het werk dus. Veel te lang maakte Nederland dat te lastig. Taalles vanaf dag één zou een ‘aanzuigende werking’ hebben. Het zou beter zijn als vluchtelingen zelf maar geld lenen en een inburgeringscursus regelen.

In de Tweede Kamer zet ik me in voor meer kansen op snelle integratie. Trots ben ik op de nieuwe inburgeringswet. Voor iedere nieuwkomer komt een persoonlijk plan voor hoe ze zo snel mogelijk mee kunnen doen. Met taalles op eigen niveau, meer kansen op werk. En wie net in Nederland woont wordt ‘ontzorgt’: de huur, verzekeringen, gas/water/licht ga je pas zelf regelen als je dat ook aankunt.

Veel voorstellen doe ik om integratie te versnellen. Dat leidde bijvoorbeeld ertoe dat nu ook Turkse nieuwkomers kunnen inburgeren, waar dat eerst niet gebeurde.
Veel Nederlanders hebben tegen hun zin nog de nationaliteit van het land van hun ouders, of zelfs grootouders. Daar hebben ze last van. Denk aan de vele Marokkaanse Nederlanders die tijdens de coronalockdown vast kwamen te zitten in Marokko. Dat land vond dat ze niet weg mochten omdat ze volgens de Marokkaanse wet Marokkaan zijn. Ik diende een voorstel in om Nederlanders met een ongewenste nationaliteit te gaan beschermen.
En in asielzoekerscentra zitten vluchtelingen nu lang, veel te lang te wachten. Met het CDA heb ik ervoor gezorgd dat asielzoekers al tijdens de procedure gekoppeld worden aan werkgevers, zodat ze kans hebben om via werk alvast te gaan integreren.

Denk mee over snelle integratie! Vertel me je ideeën via j.paternotte@tweedekamer.nl 

Related Messages

Taalles voor vluchtelingen (video!)

Jan in de media| 07 mrt 2017

Jan Paternotte mocht maandag een Engelse taalles voor vluchtelingen bijwonen, een geweldig initiatief van Right to Education at AUC. Deze studen ...

meer