Home  >  Kamervragen   >  Zorg voor duidelijkheid bij omgang privacygevoelige informatie

Zorg voor duidelijkheid bij omgang privacygevoelige informatie

26 apr 2016

De gemeente werkt met veel gevoelige informatie over Amsterdammers, bijvoorbeeld gegevens van kinderen en ouderen die zorg nodig hebben. Uit onderzoek blijkt dat veel gemeenten nog niet goed weten hoe zij met die gevoelige gegevens moeten omgaan. Bovendien is het voor mensen nog te onduidelijk welke persoonlijke informatie wordt gedeeld en wie er toegang heeft tot hun dossiers. D66 vindt dit zorgelijk en stelt schriftelijke vragen. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte: “Duidelijkheid wie wat van jou mag inzien en hoe daarmee moet worden omgegaan is in een digitale wereld juist noodzakelijk.” 

Heldere instructies aan professionals
D66 wil van het stadsbestuur weten of iedereen die met privacygevoelige informatie werkt daar heldere instructies over krijgt. Kaya: “Om te zorgen dat Amsterdammers de beste zorg krijgen én hun privacy niet geschonden wordt, moet er zorgvuldig met gevoelige gegevens worden omgegaan. Zowel binnen de gemeente als voor zorgprofessionals moet duidelijk zijn hoe zij de gegevens over Amsterdammers mogen verwerken en welke gegevens worden opgeslagen zodat andere organisaties ze ook kunnen opvragen.” D66 stelde samen met GroenLinks al eerder vragen over de beveiliging van deze privacygevoelige informatie.

Informeer Amsterdammers over gebruik van gegevens
Bovendien moet het voor Amsterdammers duidelijker zijn wat er in hun dossier staat en met wie het wordt gedeeld. D66 vraagt het college of Amsterdammers voldoende uitleg krijgen over welke gegevens hulpverleners met elkaar delen. Paternotte: “Privacy is belangrijk, zeker ook als je ‘niets te verbergen hebt’. Want ook dan wil je nog zelf invloed uit kunnen oefenen over wat andere mensen, de overheid, of bedrijven allemaal van je kunnen weten. Steeds meer persoonsgegevens en andere persoonlijke informatie wordt verzameld en bekeken. De gemeente mag persoonlijke gegevens niet zomaar gebruiken en iedere Amsterdammer heeft het recht om te zien wat er over hem is vastgelegd.”

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage