Home  >  Kamervragen   >  Wetgeving voor particulier en professioneel dronegebruik

Wetgeving voor particulier en professioneel dronegebruik

16 mei 2018

Vragen van het lid Paternotte (D66) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid over wetgeving voor particulier en professioneel dronegebruik (ingezonden 16 mei 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Björn baalt van drones: «ik voel me bekeken»»?

Vraag 2
Klopt het dat de privacy van de inwoners van Kinderdijk wordt geschonden wanneer toeristen met drones voor recreatiedoeleinden rondom bewoonde windmolens vliegen? Zo ja, waarom wordt er niet gehandhaafd? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Welke mogelijkheden ziet u om dit probleem op te lossen, onder andere vanuit privacyoogpunt?

Vraag 4
Bent u voorts bekend met het bericht «Regels belemmeren nieuwe dronetoepassingen»?

Vraag 5
Welke ruimte moet Nederland als innovatieland bieden aan ontwikkelingen op het gebied van dronetechnologie en toepassingen van drones met maatschappelijk nut? Biedt Nederland dat beleid in voldoende mate?

Vraag 6
Deelt u de mening dat het onlogisch en onwenselijk is dat dronevliegers met een zogenaamde «ROC light»-vergunning aan veel strengere eisen dienen te voldoen dan recreatieve vliegers om te mogen vliegen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7
Bent u voorts bekend met het bericht «Drone bracht reanimatie zwangere vrouw in gevaar»?

Vraag 8
Kent u de technologie van geofencing, die al bij veel drones softwarematig wordt ingebouwd en ervoor zorgt dat (zo nodig tijdelijke) no-flyzones worden ingeprogrammeerd waardoor bij delicten drones met deze technologie niet meer in de buurt kunnen vliegen?

Vraag 9
Bent u voornemens geofencing deel uit te laten maken van de handhaving van de openbare orde en van politiewerk?

Vraag 10
Bent u van mening dat alle in Nederland gevlogen drones moeten beschikken over geofencingsoftware? Zo ja, hoe wilt u dit realiseren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11
Bent u bereid om beleid te maken waarin gemeenten gebieden aan kunnen merken als no-flyzones, bijvoorbeeld via geofencing, om zo de veiligheid en privacy van bewoners preciezer te kunnen waarborgen?

Vraag 12
Welke mogelijkheden ziet u om gevaarzettende situaties en privacyschendingen in de toekomst te voorkomen?

 

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage