Home  >  Kamervragen   >  Uitstel beantwoording vragen van het lid Paternotte over vaccinatiebeleid van Nederlanders in het buitenland

Uitstel beantwoording vragen van het lid Paternotte over vaccinatiebeleid van Nederlanders in het buitenland

17 jun 2021

Mededeling van Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 17 juni 2021).

Vraag 1
Kunnen Nederlanders die buiten de Europese Unie woonachtig zijn, en dus niet geregistreerd zijn in de Basisregistratie Personen (BRP), in Nederland worden gevaccineerd wanneer zij in hun woonland geen vaccinatie (kunnen) krijgen? Zo ja, kunt u een uitputtende lijst aan voorwaarden geven die hieraan verbonden zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2
Welke opties hebben Nederlanders die buiten de Europese Unie woonachtig zijn, aldaar niet een door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) goedgekeurd vaccin (kunnen) krijgen en niet in staat zijn om naar Nederland te komen voor hun vaccinatie?

Vraag 3
Klopt het dat andere Europese landen, zoals Frankrijk en Duitsland, hun burgers die woonachtig zijn buiten de Europese Unie wel de mogelijkheid geven om gevaccineerd te worden met een EMA-goedgekeurd vaccin? Zo ja, kunt u aangeven hoe zij dit organiseren en maakt Nederland hier ook gebruik van?

Vraag 4
Bent u bereid in Europees verband af te stemmen hoe EU-burgers die woonachtig zijn buiten de Europese Unie kunnen worden voorzien van EMA-goedgekeurde vaccinaties?

Vraag 5
Wat is het beleid voor mensen die langer dan één maand in Nederland zijn en dus recht hebben op een vaccinatie , maar voor hun tweede prik Nederland alweer hebben (moeten) verlaten?

Vraag 6
Kunt u deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden?

Mededeling
De vragen van het lid Paternotte (D66) over vaccinatiebeleid van Nederlanders in het buitenland (2021Z08978 ingezonden 26 mei 2021) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat de uitwerking van de beantwoording van de Kamervragen en de afstemming met de betrokken partijen meer tijd vergt. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage