Home  >  Kamervragen   >  Politiecapaciteit, diversiteit en beschikbare competenties in de strijd tegen de liquidatiegolf

Politiecapaciteit, diversiteit en beschikbare competenties in de strijd tegen de liquidatiegolf

21 mei 2015

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Paternotte (D66) inzake politiecapaciteit,
diversiteit en beschikbare competenties in de strijd tegen de liquidatiegolf.

De liquidatiereeks in Amsterdam en omstreken lijkt niet te stoppen. Ook onschuldige
Amsterdammers kunnen tegenwoordig slachtoffer zijn van de bendeoorlog die zich afspeelt in
de Amsterdamse onderwereld. De bendes worden ook wel getypeerd als ‘Moccro Maffia’.
De fractie van D66 maakt zich hier ernstig zorgen over. Onrust in de stad neemt toe, en ook de
rijksoverheid heeft kenbaar gemaakt zorgen te hebben. Het lijkt voor de politie een buitengewoon
complex gevecht, gezien het feit dat veel getuigen niet durven te praten. Eerder heeft de
burgemeester de raad geïnformeerd over de aanpak door de politie en de gemeente, die erop
gericht is, de acties van deze groepen te ‘verstoren’. In die communicatie heeft de burgemeester
de raad ook aangegeven dat er geen structureel tekort aan politiecapaciteit zou zijn. Wel worden
regelmatig Teams Grootschalig Onderzoek (TGO’s) uit andere gemeenten uitgeleend aan
Amsterdam ten behoeve van het rechercheonderzoek, zoals ook minister Van der Steur aangaf
in reactie op de meest recente liquidatie.

De fractie van D66 vraagt zich af welke politiecapaciteit op dit moment precies ingezet wordt om
deze liquidatiegolf te verstoren en, uiteindelijk, te stoppen. Daarbij vraagt de fractie van D66 zich
ook af of de recherche de beschikking heeft over de benodigde mix aan vaardigheden en
achtergronden om het meest effectief onderzoek te kunnen doen naar deze extreme
geweldsdelicten binnen een zeer gesloten gemeenschap.


Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van D66, op grond
van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende
schriftelijke vragen te stellen:
1. Hoeveel liquidatiezaken lopen er momenteel en hoeveel rechercheurs zijn hiervoor ingezet?
2. Hoeveel van deze rechercheurs komen uit Amsterdam en hoeveel zijn er uit andere steden
gehaald ter ondersteuning?
3. Uit welke steden zijn extra rechercheurs ter ondersteuning gehaald?
4. Zijn deze TGO’s permanent in Amsterdam of tijdelijk?
5. Brengen deze TGO’s uit andere steden ook speciale kennis en kunde in die niet of in
mindere mate beschikbaar is bij de recherche van de eenheid Amsterdam?
6. Kennen deze rechercheurs uit andere steden het Amsterdamse milieu voldoende, naar
mening van het college?
7. Hoofdcommissaris Aalbersberg heeft in de vergadering van de raadscommissie voor
Algemene Zaken c.a. op 8 januari 2015 aangegeven dat het voor delicten vrij gemakkelijk is
een team uit een andere regio naar binnen te halen, als dat nodig is. De gestructureerde
aanpak moet in het hart van de Amsterdamse divisie plaatsvinden waar deskundigen zitten.
Wat wordt bedoeld met de gestructureerde aanpak en hoeveel rechercheurs worden op deze
gestructureerde aanpak ingezet?
8. Hoofdcommissaris Aalbersberg heeft ook aangegeven dat er keuzes moeten worden
gemaakt en sommige projectonderzoeken blijven liggen. Die gaan nooit ten koste van
delicten met een slachtofferschap. Om wat voor type projecten gaat dit?
9. Een tijd geleden berichtte RTL dat papierwerk teveel tijd in beslag neemt bij de politie.
Volgens deze bron zijn omgerekend 750 rechercheurs fulltime bezig met overbodig
papierwerk. Voor een doorsnee onderzoek naar zware en georganiseerde misdaad,
bijvoorbeeld een moordzaak, zijn rechercheurs naar eigen zeggen alleen al 5000 uur bezig
met het aanvragen van Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (BOB), zoals een telefoon
aftappen of camerabeelden opvragen. Toenmalig minister Opstelten heeft volgens deze bron
een aanvalsplan opgesteld om de bureaucratie te bestrijden. Onderdeel daarvan zijn de
zogenaamde BOB-kamers. Hier kunnen rechercheurs snel en simpel vragen voor het zetten
van een telefoontap of het opvragen van camerabeelden. Zijn deze BOB-kamers inmiddels
ook in Amsterdam ingezet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is de recherche sindsdien minder
tijd kwijt voor BOB aanvragen?

Het lid van de gemeenteraad,
J.M. Paternotte

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage