Home  >  Kamervragen   >  LM nog meer integreren’ en ‘France Hits Out at Dutch in Feud Over Air France-KLM Holdings’

LM nog meer integreren’ en ‘France Hits Out at Dutch in Feud Over Air France-KLM Holdings’

21 okt 2019

Vragen van de leden Paternotte en Sneller (beiden D66) aan de Ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten «Smith: Air France en KLM nog meer integreren» en «France Hits Out at Dutch in Feud Over Air France-KLM Holdings» (ingezonden 21 oktober 2019).

Vraag 1
Bent u bekend met de berichten «Smith: Air France en KLM nog meer integreren» en «France Hits Out at Dutch in Feud Over Air France-KLM Holdings»?

Vraag 2
Hoe verhouden de afspraken, de staatsgaranties, tussen Nederland en Frankrijk zich tot de uitspraak van de CEO van Air France-KLM Ben Smith om Air France en KLM verder te integreren?

Vraag 3
Op welke manier wordt de positie van KLM gegarandeerd binnen Air-FranceKLM wanneer er verdere integratie plaatsvindt?

Vraag 4
Kunt u aangeven of Air France-KLM als Frans staatsbedrijf gezien moet worden of als Nederlands-Frans staatsbedrijf?

Vraag 5
Kunt u uiteenzetten op welke manier u ervoor zorgdraagt dat er geen banen van de KLM overgeheveld worden naar Parijs? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Kunt u aangeven welke plannen bestaan voor integratie van de onderhoudsdivisies van KLM en Air France. Kunt u uitsluiten dat er banen van de onderhoudsdivisie van KLM naar Frankrijk worden overgeheveld?

Vraag 7
Op welke manier is er contact met Martin Vial het hoofd van het Franse Agentschap van Staatsdeelnemingen?

Vraag 8
Is er overleg met Martin Vial over zijn uitspraak in de pers dat de Nederlandse overheid moet kiezen tussen het aandelenbelang in de holding Air France-KLM of het aandelenbelang in KLM?

Vraag 9
Deelt u de mening dat dergelijke uitlatingen in de media vanuit de Franse staat niet bijdragen aan het vertrouwen in de Franse staat om de gemaakte afspraken en staatsgaranties na te komen?

Vraag 10
Kunt u toelichten wat de stand van zaken is van de gesprekken tussen de Nederlandse en Franse Staat over Air France-KLM en het garanderen van de staatsgaranties?

Vraag 11
Kunt u toelichten op welke wijze u de volgende toezeggingen aan de Kamer over Air France-KLM nakomt:

  1. behoud van zelfstandig financieel beheer door KLM;
  2. geen overheveling van banen van het KLM hoofdkantoor in Amstelveen naar Frankrijk;
  3. de instandhouding van de Nederlandse stichtingen SAK I en SAK II, en van de staatsgaranties?

 

Vraag 12
Kunt u toelichten hoe u zich inzet voor een eerlijke balans in het bestuur van de holding Air France-KLM nu de Nederlandse Air France-KLM Cargo topman Marcel de Nooijer vertrekt?

Vraag 13
Kunt u boven

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage