Home  >  Kamervragen   >  Innovatief soort verkeerslichten

Innovatief soort verkeerslichten

17 dec 2009

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer I.R. Manuel van 7 december 2009 inzake innovatieve verkeerslichten.

Amsterdam, 17 december 2009

Aan de gemeenteraad

Inleiding

Recentelijk verscheen een artikel op de populaire website GeenStijl (www.geenstijl.nl) over een innovatief soort verkeerslichten.

Het zogenaamde Eko-licht is een simpel maar praktisch concept voor verkeerslichten dat goed is voor het milieu, maar ook voor de verkeersveiligheid. Volgens de website van de Eko-light helpt het systeem om uitstoot te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Omdat men precies weet hoe lang het nog duurt tot het licht van kleur verandert, kunnen automobilisten hun motor afzetten.

Het licht gaat bovendien stress tegen, omdat men precies weet hoe lang het nog duurt voordat er weer gereden mag worden. Door de verkeersgebruikers bovendien beter te informeren over hoeveel tijd er nog over is om veilig over te steken bij bijvoorbeeld een kruispunt vermindert het verkeerslicht potentieel het aantal verkeersslachtoffers.

De werking van het Eko-licht is te vergelijken met de timers die nu al op veel fiets- en voetgangerslichten zitten. Het systeem is bovendien eenvoudig te installeren op al bestaande verkeerslichten.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller, mede namens het duoraadslid de heer J.M. Paternotte, beiden namens de fractie van D66, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

  1. Kent het college het artikel op de website www.geenstijl.nl over het Eko-light
  2. Is het college bereid te onderzoeken of het Eko-light systeem bij wijze van proef toegepast kan worden op een tiental kruispunten, de zogenaamde black spots
  3. Zo ja, is het college bereid om zich uit te spreken voor minimaal behoud van de openingstijd van 21.00 uur

Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders:

Antwoord vragen 1, 2 en 3:

Zoals ons College in oktober 2008 in antwoord op schriftelijke vragen van vragenstellers heeft gemeld, ziet ons College het belang ervan in dat kiezers zo ruim mogelijk de gelegenheid hebben om hun stem uit te brengen.

  1. Ja, naar aanleiding van uw vragen is de website van relogik.com/eko bestudeerd. Het rode verkeerslicht met een krans van rode elementen is een gevisualiseerd plaatje van hoe het er uit zou kunnen zien, maar over de werking wordt geen enkel inzicht verschaft. De veronderstelde verhoogde veiligheid en verbeterde luchtkwaliteit lijken op gevoel gebaseerde uitspraken.
  2. Wat betreft de verbeterde luchtkwaliteit is meer te verwachten van “in-car“-techniek, die er voor zorgt dat de motor van een auto afslaat als hij langer dan een bepaalde tijd stil staat. Als het gaspedaal wordt ingedrukt, start de auto weer onmiddellijk.

Wat betreft de verkeersveiligheid is een proef in de gemeente Apeldoorn bekend, waar een wachttijdvoorspeller voor auto’s is geïnstalleerd. De evaluatie daarvan heeft laten zien dat door het anticiperende gedrag van automobilisten de onveiligheid juist is toegenomen: men trok nog in rood op, waardoor onveilige situaties met verkeer ontstonden. In ’s Hertogenbosch heeft men tellers geïnstalleerd die terugtellen vanaf seconde 3 tot aan startgroen. Dat schijnt redelijk te werken en enige tijdwinst door het alert zijn van de automobilisten te bewerkstelligen.

Overigens is de invoering niet zo gemakkelijk als de website ons wil doen geloven: naast (nog niet ontwikkelde) techniek is een grote inspanning nodig om het systeem op straat te realiseren, omdat nieuwe bekabeling gelegd moet worden. Ook in het regelprogramma moet nog flink wat gebeuren om een betrouwbare werking te kunnen garanderen.

Het College ziet daarom op dit moment geen reden om tot een proef over te gaan.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

H. de Jong, secretaris

M.J. Cohen, burgemeester

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage