Home  >  Kamervragen   >  Het zo snel mogelijk invoeren van de inburgeringsplicht van Turkse asielstatushouders

Het zo snel mogelijk invoeren van de inburgeringsplicht van Turkse asielstatushouders

06 apr 2020

Vragen van de leden Becker (VVD), Peters (CDA), Paternotte (D66) en Segers (ChristenUnie) aan de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid over het zo snel mogelijk invoeren van de inburgeringsplicht van Turkse asielstatushouders (ingezonden 6 april 2020).

Vraag 1
Is het juist dat u in uw brief aangeeft dat het uitvoeringstechnisch en begrotingstechnisch mogelijk is om voor Turkse asielstatushouders niet te wachten tot de invoering van de nieuwe inburgeringswet maar al op korte termijn de inburgeringsplicht in te voeren?

Vraag 2
Bent u bereid met ingang van 1 mei 2020 hier gevolg aan te geven, zodat ook deze nieuwkomers met de Nederlandse taal, de arbeidsmarkt en kennis van de Nederlandse samenleving aan de slag kunnen gaan?

Vraag 3
Bent u bereid na 1 mei 2020 voor Turkse asielzoekers die voor die datum een verblijfsvergunning hebben verkregen de optie om vrijwillig deel te nemen aan de inburgering open te houden?

Vraag 4
Kunt u uiteenzetten hoe momenteel in de coronacrisis in algemene zin met de inburgering wordt omgegaan?

Vraag 5
Kunt u bevestigen dat eventuele maatregelen die in het licht van de coronacrisis getroffen worden rond de inburgering ook zullen gelden voor deze nieuwe groep?

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage