Home  >  Kamervragen   >  Het verleggen van de laagvliegroute bij Hattemerbroek

Het verleggen van de laagvliegroute bij Hattemerbroek

24 nov 2020

Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie) Amhaouch (CDA) en Paternotte (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het verleggen van de laagvliegroute bij Hattemerbroek (ingezonden 25 februari 2019).

Vraag 1
Kent u het bericht «Veluwe deels verlost van laagvliegroute Lelystad Airport» van 13 februari 2019?

Vraag 2
Wat is de status van de aan de betreffende gemeenteraden gepresenteerde nieuwe route?

Vraag 3
Kan een wijziging op de B+route, vóór het aansluitpunt nabij Wezep, zomaar gewijzigd worden zonder dat dit gevolgen heeft voor het milieueffectrapport Lelystad? Zo ja, kunt u dit toelichten?

Vraag 4
Voor welke gemeenten is de gewijzigde route een verbetering en voor welke een verslechtering? Wat is de reactie op en houding van de betreffende gemeenteraden tegenover deze wijziging?

Vraag 5
Kunt u kwantitatief aangeven wat de totale verbetering is in aantal gehinderden met deze wijziging?

Vraag 6
Kunt u kwalitatief aangeven in welke gemeenten de overlast minder wordt en in welke gemeenten meer?

Vraag 7
Heeft u de gemeenteraden van Kampen en Zwolle geïnformeerd over de wijziging? Zo nee, waarom niet? En wanneer gaat u dat wel doen?

Vraag 8
Bent u op de hoogte dat de nieuwbouwwijk Kampen-Reeve precies onder de gewijzigde route komt te liggen? Klopt het dat deze plek nog onderdeel is van de B+ route? Is het goedgekeurde milieueffectrapport op dit punt nog correct en juridisch valide?

Vraag 9
Zijn de 600 te bouwen woningen van Reeve meegenomen in de berekeningen over aantallen gehinderden onder de B+ en de nieuwe route?

Vraag 10
Zijn er andere reeds geplande nieuwbouwwijken die niet zijn meegenomen in de hinderberekeningen, maar wel meegenomen hadden moeten worden (bijv. westelijke uitbreiding Stadshagen)?

Vraag 11
Zijn er recreatieve locaties met potentiële ontwikkelingen die nu rekening moeten houden met meer geluidshinder?

Vraag 12
Als een ruimere bocht over Kampen-Reeve en Hattem qua aantal gehinderden niet beter is dan de oorspronkelijke krappere bocht over Wezep, is er dan überhaupt nog een acceptabele corridor te vinden in zuidelijke richting boven het «oude land»?

Vraag 13
Is het niet beter om na luchtruimherziening naar geheel andere routes uit te zien, die het «oude land’ niet raken, om zo de overlast voor omwonenden te minimaliseren?

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage