Home  >  Kamervragen   >  Het Programma Vluchtelingen

Het Programma Vluchtelingen

06 mrt 2015

Aan de gemeenteraad

Inleiding door vragenstellers.

Sinds een groep uitgeprocedeerde asielzoekers in Osdorp een tentenkamp opsloegen, ruim twee jaar geleden, wordt er binnen de gemeente Amsterdam hard gewerkt aan een duurzame oplossing voor de opvang asielzoekende mensen, die uitgeprocedeerd zijn, maar niet (kunnen) worden uitgezet.

Inmiddels is er met het rijk overeenstemming dat er minimaal een bed-, bad- en broodvoorziening gerealiseerd wordt voor deze groep. Binnen de gemeente Amsterdam zijn er op dit moment op twee locaties met dergelijke voorzieningen.

Ook is de gemeente voorbereidingen aan het treffen voor de opening van een loket, waar (een deel van) deze groep terecht kan voor aanvullende hulp en advies: Het Programma Vluchtelingen.

Gezien het vorenstaande hebben vragenstellers op 9 februari 2015, respectievelijk namens de fracties van D66 en de SP, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Hoe ziet het Programma Vluchtelingen eruit?

2. Wie gaan we voor dit programma in aanmerking komen?

3. Wanneer zal het programma uiterlijk starten?

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage