Home  >  Kamervragen   >  Het gestaakte overleg tussen het ministerie en Noord-Veluwse gemeenten over vliegroutevarianten

Het gestaakte overleg tussen het ministerie en Noord-Veluwse gemeenten over vliegroutevarianten

19 sep 2019

Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie), Paternotte (D66), Amhaouch (CDA) en Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het gestaakte overleg tussen het ministerie en Noord-Veluwse gemeenten over vliegroutevarianten (ingezonden 19 september 2019).

Vraag 1
Kent u de berichten «Gemeenten Noord-Veluwe stoppen overleg met ministerie over laagvliegroutes Lelystad Airport» en «Bestuurlijk draagvlak luchtvaart brokkelt af: vier Gelderse gemeenten uit overleg»?

Vraag 2
Wat is uw reactie op het bericht dat de gemeenten wel bereid zijn in gesprek te blijven, maar niet bereid zijn om een voorkeursvariant te kiezen? Wat vindt u van de uitspraak dat de betrokken bestuurders zich genegeerd voelen?

Vraag 3
Klopt het dat geen van de besproken routevarianten leidt tot een optimalisatie?

Vraag 4
Wat is het berekende aantal gehinderden voor de verschillende varianten? Wat is de berekende Lden voor de grootste woonkernen in de vier gemeenten voor de verschillende varianten?

Vraag 5
Kunt u daarbij toelichten op welke wijze deze routevarianten rekening houden met toekomstig toenemend luchtverkeer van en naar Schiphol, en welke impact dit luchtverkeer heeft op de geluidshinder die deze vier woonkernen gaan ervaren?

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage