Home  >  Kamervragen   >  Gebruik kentekens van betalende parkeerders

Gebruik kentekens van betalende parkeerders

11 sep 2013

Inleiding door vragenstellers.

In het artikel “Belastingdienst vraagt gegevens parkeerautomaten op” in het NRC Handelsblad van zaterdag 27 juli 2013 wordt gemeld dat kentekengegevens die ten behoeve van het betaald parkeren bij de automaat worden ingetoetst, worden opgevraagd en gebruikt door de belastingdienst als controlemiddel. Tevens wordt vermeld dat, in tegenstelling tot hetgeen vermeld staat op de website van het Nationaal Parkeer Register (NPR), kentekengegevens worden ‘versleuteld’ in plaats van vernietigd na een periode van 8 weken. Dit ‘versleutelen’ zou het mogelijk maken dat de gegevens nog altijd gebruikt worden, ook na die 8 weken.

Betaald parkeren is een instrument dat in het leven is geroepen om de parkeerdruk te reguleren. Het gebruik van gegevens die met dit oogmerk verzameld zijn, voor een geheel ander doel is onwenselijk en ook strijdig met beginselen van behoorlijk bestuur.

Wat D66 betreft moet de gemeente niet zo veel mogelijk persoonlijke gegevens van alle Amsterdammers en bezoekers van de stad verzamelen, In een vrije stad moeten parkeerders erop kunnen vertrouwen dat betaald parkeren niet bedoeld is om te weten wanneer zij zich waar ophouden en deze gegevens aan de belastingdienst te verstrekken.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 29 juli 2013, namens de fractie van D66, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Is het college op de hoogte van deze praktijk van gegevensuitwisseling tussen NPR en de Belastingdienst?

2. Worden de gegevens die in de gemeente Amsterdam worden verzameld in het kader van het betaald parkeren ook beschikbaar gemaakt voor de belastingdienst?

3. Wat is de beoordeling van het college van hetgeen in dit artikel is beschreven en van deze praktijk?

4. Is het college op de hoogte van de wijze waarop gegevens die in het verband van betaald parkeren zijn verzameld, worden opgeslagen? Zo ja, hoe omschrijft het college die opslag en het ‘versleutelen’ van gegevens?

5. Wat is de beoordeling van het college van de in het artikel omschreven praktijk van het versleutelen van de gegevens na acht weken in plaats van de vernietiging van deze gegevens?

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage