Home  >  Kamervragen   >  Het bericht dat het COA te kampen heeft met overcapaciteit aan AZC's in Nederland

Het bericht dat het COA te kampen heeft met overcapaciteit aan AZC's in Nederland

17 sep 2018

Vragen van de leden Groothuizenen Paternotte (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat het COA te kampen heeft met overcapaciteit aan AZC’s in Nederland (ingezonden 17 september 2018).

Vraag 1
Kent u het bericht «Laatste asielzoekers verlaten AZC Goes»?

Vraag 2
Kunt u een schematische overzicht geven van de asielzoekerscentra (AZC’s) die sluiten omwille van overcapaciteit?

Vraag 3
Kunt u toelichten wat het beleid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is als het gaat om het sluiten van AZC’s? Welke elementen wegen mee in het al dan niet sluiten van een AZC?

Vraag 4
Deelt u de mening dat een intensieve samenwerking tussen een AZC, de gemeente en maatschappelijke partners de integratie kan bevorderen? Zo ja, vindt u dat integratieperspectief mee moet wegen bij de keuze voor het al dan niet openhouden van een locatie?

Vraag 5
Heeft u standaard overleg met de gastgemeente van een AZC alvorens een locatie te sluiten?

Vraag 6
In hoeverre sluit het beleid van het COA met betrekking tot het sluiten van de AZC’s aan op het (nieuwe) inburgeringsbeleid (voorinburgering in een AZC)?

Vraag 7
Kunt u toelichten wat het sociaal-maatschappelijk effect van het sluiten en openen van AZC’s zijn op gemeenten, vrijwilligers en omwonenden?

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage