Home  >  Kamervragen   >  Het bericht ‘Rijken mijden fiscus langs nieuwe route’

Het bericht ‘Rijken mijden fiscus langs nieuwe route’

14 aug 2017

Vragen van de leden van Weyenberg en Paternotte (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «Rijken mijden fiscus langs nieuwe route» (ingezonden 14 augustus 2017).

Vraag 1
Kent u het bericht «Rijken mijden fiscus langs nieuwe route»?

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat vermogende particulieren inderdaad gebruik maken van het fonds voor gemene rekening met als doel om belasting te ontwijken?

Vraag 3
Kunt u toelichten hoe de constructie met het fonds voor gemene rekening precies in elkaar zit?

Vraag 4
Wat is uw oordeel over deze constructie?

Vraag 5
Klopt het dat deze constructie wordt ingezet om transparantie te beperken omdat vermogenden met deze constructie anoniem kunnen blijven? Klopt het dat het fonds voor gemene rekening buiten het uiteindelijk belanghebbenden «ultimate beneficial owner» (UBO)-register zal blijven? Wat is hiervan het gevolg voor het aanpakken van witwassen, terrorismefinanciering en belastingontwijking en -ontduiking?

Vraag 6
Hoe is het toezicht ingericht om misbruik van het fonds voor gemene rekening te voorkomen? Op welke manier worden de aanvragen strenger gecontroleerd sinds december 2016?

Vraag 7
Is de Belastingdienst, bij het toenemende aantal aanvragen voor een fiscaal nummer voor een fonds voor gemene rekening, ook vaker genoodzaakt om de aanvragen niet goed te keuren omdat misbruik wordt vermoed? Kunt utoelichten hoe vaak de aanvragen niet worden goedgekeurd en wat daarvoor de reden is?

Vraag 8
Is het waar dat vermogende particulieren via deze constructie eerder recht krijgen op zorg- of huurtoeslag waardoor deze toeslagen onterecht belanden bij vermogende particulieren? Indien dit klopt, kunt u toelichten hoe vaak het voorkomt dat vermogende particulieren door deze constructie recht krijgen op één of meerdere toeslagen?

Vraag 9
Is het waar dat de gemene rekening constructie al kan lonen vanaf een vermogen van 250.000 euro en bij mensen in een verzorgingstehuis al bij een vermogen van 100.000 euro? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10
Is uw beeld dat belastingadviseurs steeds vaker een constructie met een fonds voor gemene rekening adviseren? Wat is hierover uw oordeel?

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage