Home  >  Kamervragen   >  Een nieuwe vorm van paspoortfraude

Een nieuwe vorm van paspoortfraude

13 feb 2015

Inleiding door vragenstellers.

Deze maand berichtte RTL-nieuws over een nieuwe vorm van paspoortfraude, die bekend werd nadat een geheim politierapport in handen van de redactie is gekomen1. Het politierapport betreft een onderzoek naar legale vormen van identiteitswisseling in tien Europese landen. Mensen die na een verblijf in Nederland zijn teruggekeerd naar het land van herkomst en hun naam daar legaal en tegen geringe kosten laten wijzigen, kunnen zich in Nederland onder die nieuwe naam opnieuw bij een gemeente inschrijven.

Door op deze manier van identiteit te wisselen kunnen criminelen anonimiteit creëren en in Nederland verblijven. Dat frustreert het opsporingsproces. Ook maakt het sociale fraude relatief eenvoudig, doordat een persoon onder verschillende namen meerdere malen bijstand kan ontvangen, AOW opbouwen, of huurtoeslag aanvragen. Bovendien vervuilt het overheidssystemen.

Hoewel de totale omvang van deze nieuwe vorm van paspoortfraude nog niet bekend is, gaat het in een eerste schatting om zo’n 50.000 valse namen. Overheidssystemen zijn volgens het politierapport niet in staat deze fraude te herkennen. Gemeenten zijn hier volgens de politie en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken bovendien niet tijdig over geïnformeerd

De fractie van D66 maakt zich hier zorgen over. Het wissen van een strafblad moet niet gelijk staan aan het eenvoudigweg veranderen van je naam. Zeker niet als dat er toe leidt dat mensen die in Amsterdam misdrijven gepleegd hebben buiten beeld blijven.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 4 december 2014, namens de fractie van D66, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Sinds wanneer is het college bekend met deze nieuwe vorm van paspoortfraude?

2. Hoe en wanneer is het college van deze vorm van paspoortfraude op de hoogte gesteld door de minister, of andere vertegenwoordigers van de Rijksoverheid?

3. Heeft het college zicht op de omvang van deze fraude in Amsterdam?

4.Heeft het college zicht op individuele gevallen van paspoortfraude in Amsterdam? Zo ja, zijn er ook slachtoffers van mensenhandel onder de fraudeurs?

5.Bestrijdt het college paspoortfraude in Amsterdam? Zo ja, op welke manier? Zo nee, heeft het college zicht op een manier waarop deze vorm van paspoortfraude kan worden bestreden in Amsterdam?

6.Is het college in overleg met de Rijksoverheid over de bestrijding van paspoortfraude? Zo ja, wat is de inzet van het college bij dat overleg?

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage