Home  >  Kamervragen   >  Een corona-uitbraak in een gevangenis en de vaccinatie van gevangenen

Een corona-uitbraak in een gevangenis en de vaccinatie van gevangenen

12 nov 2021

Vragen van de leden Sneller en Paternotte (beiden D66) aan de Minister voor Rechtsbescherming over een corona-uitbraak in een gevangenis en de vaccinatie van gevangenen (ingezonden 12 november 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het NOS bericht «Corona-uitbraak in gevangenis Zaanstad: honderden gevangenen in lockdown»?

Vraag 2

Kunt u aangeven of het hier een cluster van coronabesmettingen betreft en of er clusters van besmettingen zijn in gevangenissen? Zo ja, hoeveel? Bent u het ermee eens dat deze clusters van besmettingen gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid als geheel?

Vraag 3

Wat is uw reactie op de schatting van de gevangenisdirecteur dat ongeveer 30% van de gevangenen in het Justitieel Complex is gevaccineerd?

Vraag 4

Komt deze schatting overeen met schattingen van het aantal vaccinaties in andere justitiële  inrichtingen?

Vraag 5

Waarop is deze schatting gebaseerd?

Vraag 6

Als deze schatting klopt, kunt u uitleggen waarom dat aantal zo laag is?

Vraag 7

Wat doet u eraan om dit aantal te verhogen? Zou betere voorlichting kunnen helpen?

Vraag 8

Kunt u aangeven welke maatregelen nu gelden in penitentiaire inrichtingen (PI’s) en wat de verwachting is voor de komende maanden, aangezien u in uw brief van 18 juni 2021 stelt dat DJI vanaf 4 september 2021 in afstemming met het RIVM zou beoordelen of het verantwoord is de laatste coronamaatregelen in inrichtingen op te heffen?

Vraag 9

Hoe verhouden de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen in maatschappij zich ten opzichte van de maatregelen in gevangenissen? Zijn deze vergelijkbaar?

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage