Home  >  Kamervragen   >  Dit is oorlog': het internationale netwerk van christelijke fundamentalisten achter het Poolse abortusverbod'

Dit is oorlog': het internationale netwerk van christelijke fundamentalisten achter het Poolse abortusverbod'

16 dec 2020

Vragen van de leden Bergkamp en Paternotte (beiden D66) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het artikel «Dit is oorlog: het internationale netwerk van christelijke fundamentalisten achter het Poolse abortusverbod» (ingezonden 30 november 2020).

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Dit is oorlog: het internationale netwerk van christelijke fundamentalisten achter het Poolse abortusverbod»?

Vraag 2
Bent u bekend met de fundamentalistische organisaties zoals TFP en Ordo Iuris en geldstromen achter de aanval op vrouwenrechten en de LHBTIbeweging in Europa, Rusland en de Verenigde Staten?

Vraag 3
In hoeverre vindt u dat sommige opvattingen van deze organisaties, bijvoorbeeld waar het gaat om abortus, niet in lijn zijn met de kernwaarden van onze samenleving?

Vraag 4
In hoeverre zijn deze organisaties ook in Nederland actief?

Vraag 5
Zijn er Nederlandse organisaties die banden hebben met deze internationale fundamentalistische organisaties? Zo ja, welke organisaties?

Vraag 6
In hoeverre vloeit er geld vanuit het buitenland naar Nederland om deze organisaties in Nederland te ondersteunen?

Vraag 7
In hoeverre is hier volgens u sprake van ongewenste beïnvloeding?

Vraag 8
Ondersteunt de Europese Unie ook de feministische bewegingen die opkomen voor vrouwenrechten? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, wilt u zich hiervoor inzetten?

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage