Home  >  Kamervragen   >  Opening voorziening Domus+ naast Altracollege

Opening voorziening Domus+ naast Altracollege

24 sep 2014

Inleiding door vragenstellers.

In de week van 10 juli 2014 bereikte de fractie van D66 het bericht dat op 24 juli 2014 een Domus+-voorziening van Arkin en het Leger des Heils zal worden geopend op de Tafelbergweg in Amsterdam Zuidoost. Deze nieuwe voorziening ligt op minder dan 100 meter afstand van het Altracollege. Het Altracollege is een school voor speciaal onderwijs met veelal kwetsbare leerlingen met bijvoorbeeld een autistisch aanverwante stoornis. De Domus+-voorziening is een open 24-uurvoorziening voor minder begaafde, zorgmijdende en verslaafde volwassenen die herhaaldelijk met justitie in aanraking zijn geweest.

Het Altracollege werd slechts enkele weken geleden geïnformeerd over de opening van de Domus+-voorziening op 24 juli 2014. De voorziening was toen al in aanbouw en de opening stond een maand later gepland. De ouders van de leerlingen hebben hier verontrust op gereageerd, daar de komst van de voorziening risico’s met zich meebrengt voor de leerlingen van de school. Tijdens een kennismaking tussen de ouderraad van het Altracollege en vertegenwoordigers van Arkin, blijkt dat er een verrassingsstrategie is ingezet, door de ouders pas laat de informeren over de komst van de voorziening. Ook lijkt er geen risicoanalyse over het mengen van twee kwetsbare groepen te zijn uitgevoerd door de gemeente.

De komst van een Domus+-voorziening in Amsterdam Zuidoost is zeer welkom. De vraag is echter of de locatie direct naast een school voor speciaal onderwijs alles afwegende de beste locatie is, en zo ja, hoe het kan dat de informatievoorziening richting de school en de ouders van de kinderen zo laat op gang gekomen is.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 10 juli 2014, namens de fractie van D66, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Kan het college van burgemeester en wethouders aangeven welke overwegingen zij heeft gemaakt bij het goedkeuren van deze Domus+-voorziening naast het Altracollege?

2. Is het college op de hoogte van de beweegredenen om de school en ouders op een zeer laat tijdstip te informeren over de komst van een Domus+-voorziening?

3. Hoe is het college van plan om deze twee kwetsbare groepen te beschermen tegen de risico’s die de komst van de nieuwe voorziening met zich meebrengt?

4. Hoe is het college van plan om in de toekomst late informatievoorziening richting betrokkenen te voorkomen?

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage