Home  >  Kamervragen   >  Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Paternotte over het gele boekje en de berichtgeving hierover op www.minvws.nl

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Paternotte over het gele boekje en de berichtgeving hierover op www.minvws.nl

16 aug 2021

Vraag 1.
Wat is de officiële status van het gele boekje bij internationale reizen bij
andere vaccinaties dan de coronavaccinaties, bijvoorbeeld hepatitis A, gele
koorts of rabiës?

Antwoord vraag 1.
Het gele boekje heeft voor andere vaccinaties, conform de regelgeving van de International Health Regulations (IHR) (oa. Annex 6 en 7) geen officiële status. Het gele boekje is alleen een, onder de IHR, geldig certificaat voor gele koorts. Conform de IHR is gele koorts de enige vaccinatie waarvan een bewijs gevraagd mag worden, dit bewijs moet dan voldoen aan de eisen zoals gesteld in de IHR. De pagina in het gele boekje met het certificaat van gele koorts is dan ook veel uitgebreider dan de pagina’s voor overige vaccinaties/medicatie, inclusief een declaratie en echtheidscertificering. Ook kunnen gele koorts bewijzen enkel door daarvoor gecertificeerde zorgverleners worden uitgegeven. Voor andere vaccinaties kan het gele boekje een vehikel of drager voor bijschrijving/registraties zijn maar daarvoor gelden geen eisen vanuit de IHR. Landen mogen t.a.v. andere vaccinaties zelf bepalen welke eisen zij stellen aan een vaccinatiebewijs/certificaat en wat zij hiervoor accepteren; veelal komt dit tot nu toe overeen met hetgeen opgenomen wordt in de registratie pagina’s van het gele boekje, maar dit hoeft niet. Het gaat in feite om de data in het boekje en niet om het boekje zelf (het boekje is enkel de drager van de data), daarom worden papieren certificaten, anders dan in het gele boekje, ook geaccepteerd als zij aan de eisen zoals door dat land gesteld voldoen.

Vraag 2.
Klopt het dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbeveelt om,
ongeacht de technische ontwikkelingen, analoge bewijzen, zoals het gele boekje,
te gebruiken voor de registraties van vaccinaties? 1) Wat is uw argument om dit
niet te doen?

Antwoord vraag 2.
De WHO adviseert om ook analoge vaccinatiebewijzen beschikbaar te stellen. Het DCC en het coronatoegangsbewijs bieden ook de mogelijkheid om een papieren/analoge versie te downloaden/printen. Op die manier is er naast de digitale app ook altijd een papieren variant beschikbaar. Dit bewijs bevat dezelfde informatie, en meer, dan opgenomen wordt in het gele boekje. Dit bewijs kan ook in het gele boekje bewaard worden. De EU en Nederland voldoen daarmee aan het advies van de WHO. 

Vraag 3.
Klopt het dat andere Europese landen, zoals Duitsland, het gele boekje wel als
vaccinatiebewijs erkennen? Klopt het dat in Duitsland analoog zelfs leidend is en
digitaal alleen als je dat wil? 2) 3) Klopt het dat Duitsland benadrukt dat er geen
centrale registratie komt?

Antwoord vraag 3.
Er zijn (nog) geen internationale standaarden waaraan een vaccinatiebewijs/certificaat voor overige vaccinaties, zoals tegen het COVID19-virus, moet voldoen. Landen mogen tav andere vaccinaties dan gele koorts zelf bepalen welke eisen zij stellen aan een vaccinatiebewijs/certificaat en wat zij hiervoor accepteren, veelal komt dit tot nu toe overeen met hetgeen opgenomen wordt in het gele boekje. Dit zie je nu ook met het COVID-19 vaccinatiebewijs. In de praktijk worden door sommige landen de gele boekjes, al dan niet met aanvullende eisen, dan wel andersoortige vaccinatiebewijzen die aan de eisen voldoen geaccepteerd.
In Duitsland wordt inderdaad het gele boekje als vaccinatiebewijs erkend. Daarnaast kan iedereen die gevaccineerd is aanvullend een digitaal vaccinatiebewijs (DCC) verkrijgen. Er is in Duitsland op dit moment geen centraal vaccinatieregister voorzien.

Vraag 4.
Is bij het opstellen van de registratiekaart overwogen om op de kaart een
Engelse en Franse vertaling toe te voegen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 4.
Nee, het registratiekaartje mocht nadrukkelijk geen bewijs zijn en enkel dienen voor de eigen administratie. Om die reden is er niet overwogen om bij de kaart een vertaling toe te voegen.

Vraag 5.
Volstaat de Nederlandstalige registratiekaart bij het inreizen in landen die
momenteel al vragen naar de vaccinatiestatus, omdat men dan bijvoorbeeld is
vrijgesteld van quarantaine- en/of testplicht? Voor welke landen volstaat de
registratiekaart niet?

Antwoord vraag 5.
Er zijn (nog) geen internationale standaarden waaraan een vaccinatiebewijs/certificaat voor overige vaccinaties, zoals tegen het COVID19-virus, moet voldoen. Landen mogen t.a.v. andere vaccinaties dan gele koorts zelf bepalen welke eisen zij stellen aan een vaccinatiebewijs/certificaat en wat zij hiervoor accepteren. Reizigers kunnen zelf nagaan welke eisen worden gesteld door het land waar zij naar toe willen reizen en of het registratiekaartje volstaat.

Vraag 6.
Wordt bij de reisadviezen, op nederlandwereldwijd.nl, per land aangegeven
wat de minimale vereisten voor gevaccineerden zijn om in te reizen in het
betreffende land en hoe zij hieraan kunnen voldoen?
Zo nee, bent u bereid dit samen met de minister van Buitenlandse Zaken te
laten toevoegen aan de reisadviezen?

Antwoord vraag 6.
In de reisadviezen van Buitenlandse Zaken wordt doorgaans aangegeven onder welke voorwaarden een reiziger uit Nederland een land kan inreizen. Voor de EU landen staat daarbij in detail wat de vereisten zijn voor gevaccineerden. Als deze informatie bekend is voor andere landen buiten de EU wordt dit ook aangegeven in het reisadvies. In ieder geval wordt verwezen naar lokale websites waarop de informatie over inreismaatregelen te vinden is.

Vraag 7.
Is er een mogelijkheid om in het gele boekje te verwijzen naar de
registratiekaart, bijvoorbeeld door gegevens over te schrijven van de
registratiekaart of deze te voorzien van een (Engelstalige) stempel? Zo ja,
welk advies wordt gegeven aan gevaccineerden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 7.
Het gele boekje is een internationaal bewijs van inenting of profylaxe voor gele koorts op basis van de IHR (oa. Annex 6 en 7) en waarvoor door de IHR eisen worden gesteld aan het certificaat. Het gele boekje geldt als officieel certificaat voor de inenting tegen gele koorts. Voor andere vaccinaties kan het gele boekje een vehikel of drager voor bijschrijving/registraties zijn maar daarvoor gelden geen eisen vanuit de IHR. Er zijn (nog) geen internationale standaarden waaraan een vaccinatiebewijs/certificaat voor overige vaccinaties, zoals tegen het COVID19-virus, moet voldoen.

In principe wordt een bijschrijving in het gele boekje gedaan door degene die de vaccinatie gezet heeft. Het bijschrijven in het gele boekje is geen officieel bewijs (behoudens voor gele koorts) maar een registratie en het staat de vaccinatiezetter vrij om een wijze van bijschrijven te kiezen, zo ook via het uitgeven van een registratiekaartje. Mensen kunnen de vaccinatiekaartjes die ze hebben gekregen in hun gele boekje kunnen stoppen, maar ook dit kaartje is geen officieel bewijs.

De GGD (en sommige huisartsen) stempelen uit eigen beweging, dit is een mooie service, maar dit is niet verplicht en ik ga dit ook niet verplichten. Dat is ook niet nodig, omdat het vaccinatiebewijs is toegevoegd aan de CoronaCheck-app en sinds 1 juli wordt ook het DCC uitgegeven. Alleen het DCC en het coronatoegangsbewijs, waarvan het vaccinatiebewijs een onderdeel is, gelden als officiële door de overheid uitgegeven bewijzen. Vaccinatiebewijzen kunnen zowel digitaal als op papier worden opgevraagd. De betreffende persoon kan deze gebruiken om te reizen.

Vraag 8.
Hoe kan iemand bij het inreizen aantonen dat diegene met één prik van
bijvoorbeeld BioNTech/Pfizer ook voldoende is gevaccineerd, omdat deze
persoon dan ook moet aantonen dat hij of zij eerder het coronavirus
heeft geahd? Wat kan de rol van het gele boekje hierbij zijn?

Antwoord vraag 8.
Mensen kunnen hun vaccinatiebewijs via het DCC krijgen; hier is in verwerkt dat iemand met een doorgemaakte COVID-19 infectie en één vaccinatie voldoende beschermd en volledig gevaccineerd is. Hierbij speelt het gele boekje geen rol.

Vraag 9.
De Europese Commissie werkt samen met de WHO om ervoor te zorgen dat
het Europese digitale groene certificaat ook elders in de wereld wordt erkend. Op
welke termijn wordt dit haalbaar geacht?

Antwoord vraag 9.
Op dit moment worden er op EU-niveau gesprekken gevoerd met ICAO (Internationale Burgerluchtvaartorganisatie) om te bezien welke technische mogelijkheden er zijn om de Europese DCC aan te sluiten met de rest van de wereld. Het is nog niet mogelijk om aan te geven op welke termijn dit zou kunnen worden geïmplementeerd.

Vraag 10.
Is het voor het inreizen van landen die niet met QR-codes werken niet
vanzelfsprekend om ook voor coronavaccinaties het gele boekje te hanteren? Zo
nee, waarom niet?

Antwoord vraag 10.
Het DCC heeft ook een papieren variant. Hierop staan alle gegevens, zodat de gegevens ook zonder QR-code gelezen kunnen worden.

Vraag 11.
Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk en ieder afzonderlijk beantwoorden?

Antwoord vraag 11.
Helaas is het niet gelukt deze vragen binnen de standaard termijn te beantwoorden, hiervoor mijn excuses.

Blijt op de hoogte

Er gebeurt veel in de politiek, en ik geef je graag mijn perspectief. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

Gelieve eneter juiste e-id
jan paternotte
Janpatimage