Jan

Financien Op Orde

Home  >  Issues  >  Financien Op Orde

De dag nadat we de grootste partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heb ik direct contact opgenomen met een man die destijds nog voor het IMF in het Midden-Oosten werkte. Voor een simpele reden, maar een lastige klus. De gemeente Amsterdam had de financiën niet op orde, en moet vanaf nu anders met geld omgaan. Daar heeft D66 campagne op gevoerd. Udo Kock, inmiddels wethouder Financiën, ging gelukkig op mijn aanbod in om de boel op orde te helpen krijgen, maar schrok van wat hij aantrof.

De organisatie van de financiële huishouding in Amsterdam is bij lange na niet op orde.  Begrotingen zijn ondoorgrondelijk, uitgaven wijken sterk af van begrote bedragen en controle over financiën van de gemeentelijke organisatie blijkt lastig. Ook zat de gemeentelijke organisatie niet slim in elkaar: Amsterdam had per inwoner met afstand het grootste aantal ambtenaren, een twee keer zo hoge schuld vergeleken met het Nederlandse gemiddelde én ruim 50% meer uitgaven aan ICT. Kortom: er is te lang te weinig bestuurlijke aandacht geweest voor de financiën, en dat kost Amsterdam geld. De rente die we jaarlijks moeten betalen over die hoge schuld investeer ik liever in de stad. Beschikbaar geld moet naar onderwijs of zorg kunnen, en zo min mogelijk naar het repareren van financiële blunders.

Minder lasten voor Amsterdammers

In Amsterdam zijn de lokale lasten na decennia eindelijk aan het dalen. Dat werd tijd. Een van de eerste lastenverlagingen die we hebben doorgevoerd is de afvalstoffenheffing, waar door iedere Amsterdammer minder is gaan betalen. In het eerste jaar hebben we de afvalstoffenheffing meteen met 13 miljoen euro verlaagd. Het is de eerste permanente verlaging van belastingen voor Amsterdam in decennia. Ook hebben we de reclamebelasting gehalveerd en wordt deze vanaf 2017 afgeschaft. Belangrijk, want door deze lastenverlichting ontstaat meer er ruimte voor ondernemers om geld in hun zaak te steken. 

Naast de verlaging van de lokale woonkosten, wil ik dat er meer betaalbare huurwoningen voor middeninkomens bijkomen in Amsterdam. Met huren tussen de 700 en 1000 euro. Ik sta er voor dat je in Amsterdam met elk inkomensniveau een woning kan huren. Amsterdam is van iedereen. 

Schuldaflossing

Door een einde te maken aan de gewoonte van de gemeente om de grond onder Amsterdamse huizen als melkkoe te zien, lossen we een grote onrechtvaardigheid op én kunnen we de stadschuld verminderen.

Voorheen moesten huiseigenaren via pacht in feite iedere 50 jaar opnieuw de grond onder hun huis kopen. Door D66 de grootste partij te maken, kozen Amsterdammers voor verandering. Ik heb me dan ook hard gemaakt voor een nieuw systeem. Huiseigenaren krijgen nu de keuze om de grond eenmalig voor altijd af te kopen of door een jaarlijks bedrag te betalen, dat meestijgt met de inflatie en zonder dat de gemeente enorme verhogingen kan afdwingen. In het nieuwe systeem wordt dus ook het probleem opgelost dat woningeigenaren soms drie keer zoveel erfpacht betalen als hun buren.

Related Messages

Van Stopera naar Binnenhof

Jan in de media| 23 feb 2017

In de raadszaal vliegen D66-kroonprins Jan Paternotte en VVD-pitbull Dilan Ye?ilgöz elkaar regelmatig in de haren. Beide vertrekken naar Den Haa ...

School moet zelf toezien op kwaliteit

Opinie-artikelen| 26 jun 2014

Scholen en leraren moet je stimuleren, niet extra controleren, schrijft D66-fractievoorzitter Jan Paternotte in reactie op de kritiek op de onderwijsp ...

meer

Mijn fractiegenoten

Members00
  • Member01
  • Member02
  • Member03
  • Member04
  • Member05
  • Member06
  • Member07
  • Member08
  • Member09
  • Member10